Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Γενικότερα τα θέματα ήταν βάτα και διατυπωμένα με σαφήνεια. Το Θέμα Α δεν είχε καμία δυσκολία , μόνο λίγη προσοχή ήθελε από τους μαθητές στην συμπλήρωση κενών. Το Θέμα Β ήταν εύκολο επίσης. Ειδικότερα το Β1 απαιτούσε γνώση του τρόπου ορισμού της διαδικασίας και το Β2 ήταν συμπλήρωση κενών από μεθοδολογία του συμπληρωματικού βιβλίου. Το θέμα Γ έμοιαζε αρκετά με προηγούμενα θέματα παλαιότερων ετών, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ιδιαίτερη προσοχή ήθελε από τους μαθητές στην συνθήκη τερματισμού της επαναληπτικής διαδικασίας. Το θέμα Δ , ζητούσε κλασικές μεθοδολογίες στους πίνακες. Δεν υπήρχε κάποια παγίδα η κάποια ιδιαίτερα δύσκολη μεθοδολογία.