Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Κοινωνιολογίας

Τα θέματα στην Κοινωνιολογία ήταν βατά και με σαφήνεια διατυπωμένα. Οι εκφωνήσεις ήταν στοχευμένες, ώστε να βοηθήσουν το μαθητή να εντοπίσει την απάντηση. Εξετάστηκε ένα σημαντικό κομμάτι της διδακτέας ύλης. Ορισμένα θέματα (όπως η σχολή του κονστρουκτιβισμού) ενδέχεται να δυσκολέψουν τους υποψηφίους λόγω της εκφραστικής δυσκολίας και της συνθετότητας των νοημάτων. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν το άριστα ενώ ακόμα και ένας μέτριος μαθητής θα μπορέσει να γράψει ένα αξιοπρεπή βαθμό.