Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης (ΕΠΑΛ)

Τα θέματα του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, καλύπταν σχεδόν το σύνολο της ύλης και δεν παρουσίαζαν κάποια δυσκολία, τουλάχιστον όσον αφορά τη θεωρία του μαθήματος. Η άσκηση του τελευταίου θέματος ήταν κλιμακωτής δυσκολίας και απαιτούσε καλή γνώση των τύπων.