Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα κάλυψης κενών Covid19 για Γυμνάσιο, Α' Λυκείου και Β' Λυκείου