Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

 •  

   

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Για την είσοδο στον οδηγό ζητούνται το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password).

Πρόσβαση στον Οδηγό

Φροντιστήρια Βογιατζής Θεσσαλονίκη

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Κοινωνιολογίας

Τα θέματα στην Κοινωνιολογία ήταν βατά και με σαφήνεια διατυπωμένα. Οι εκφωνήσεις ήταν στοχευμένες, ώστε να βοηθήσουν το μαθητή να εντοπίσει την απάντηση. Εξετάστηκε ένα σημαντικό κομμάτι της διδακτέας ύλης. Ορισμένα θέματα (όπως η σχολή του κονστρουκτιβισμού) ενδέχεται να δυσκολέψουν τους υποψηφίους λόγω της εκφραστικής δυσκολίας και της συνθετότητας των νοημάτων. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν το άριστα ενώ ακόμα και ένας μέτριος μαθητής θα μπορέσει να γράψει ένα αξιοπρεπή βαθμό.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Χημείας

Ξεκινώντας από το φόβο των περσινών θεμάτων, εύκολα κανείς μπορεί να παρατηρήσει την αντίθεση στα θέματα της φετινής χρονιάς. Τα θέματα της χημείας κάλυπταν όλη την ύλη και παρουσιάστηκαν με διαβαθμισμένη δυσκολία. Συγκεκριμένα, το Α θέμα ήταν αρκετά εύκολο, με συνέχεια το Β θέμα που κλιμακωτά δυσκόλευε, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα δυσκολευόταν. Αντίστοιχα, ίδια λογική παρουσιάστηκε και στα θέματα Γ και Δ με το να δυσκολεύουν λίγο στα τελευταία υποερωτήματα. Η δυσκολία εστιάζεται κυρίως στην προετοιμασία των μαθητών και το πόσο είχαν κατανοήσει την όλη ύλη, ώστε να ήταν σε θέση να παρουσιάσουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Το θέμα των εφοδίων των νέων για το μέλλον κλήθηκαν οι υποψήφιοι να αναπτύξουν αποδεικνύοντας τις γνώσεις τους αλλά και την κριτική τους σκέψη. Τα θέματα ήταν βατά, αφού οι ασκήσεις του Β΄θέματος ήταν όλες σύμφωνες με τις τελευταίες οδηγίες του ΙΕΠ. Το Λογοτεχνικό κείμενο απαιτούσε την ιδιαίτερη προσοχή των μαθητών.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Γενικότερα τα θέματα ήταν βάτα και διατυπωμένα με σαφήνεια. Το Θέμα Α δεν είχε καμία δυσκολία , μόνο λίγη προσοχή ήθελε από τους μαθητές στην συμπλήρωση κενών. Το Θέμα Β ήταν εύκολο επίσης. Ειδικότερα το Β1 απαιτούσε γνώση του τρόπου ορισμού της διαδικασίας και το Β2 ήταν συμπλήρωση κενών από μεθοδολογία του συμπληρωματικού βιβλίου. Το θέμα Γ έμοιαζε αρκετά με προηγούμενα θέματα παλαιότερων ετών, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ιδιαίτερη προσοχή ήθελε από τους μαθητές στην συνθήκη τερματισμού της επαναληπτικής διαδικασίας. Το θέμα Δ , ζητούσε κλασικές μεθοδολογίες στους πίνακες. Δεν υπήρχε κάποια παγίδα η κάποια ιδιαίτερα δύσκολη μεθοδολογία.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα των Μαθηματικών (ΕΠΑΛ)

Τα φετινά θέματα των μαθηματικών για τα ΕΠΑΛ χαρακτηρίζονται βατά, αν εξαιρέσουμε δύο ερωτήματα στο θέμα Δ. Στο θέμα Α (θεωρία) η απόδειξη, ο ορισμός και οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό – Λάθος και συμπλήρωσης κενών) που ζητήθηκαν δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Στο θέμα Β, τα ερωτήματα ήταν σαφή, απλά και χωρίς δύσκολες πράξεις. Το θέμα Γ ήρθε σωστά και έγκαιρα μία διόρθωση από την επιτροπή. Το θέμα της στατιστικής ήταν κι αυτό απλό, με συνηθισμένες ερωτήσεις και απλές πράξεις. Το ερώτημα Γ4 απαιτούσε τη γνώση μιας (σημαντικής) λεπτομέρειας από τη θεωρία, αλλά βαθμολογούνταν μόνο με 3 μόρια. Το Δ1 ήταν σαφώς το πιο δύσκολο θέμα των φετινών εξετάσεων. Απαιτούσε καλή γνώση γεωμετρίας και σωστή κατανόηση του προβλήματος. Ακόμα κι αν κάποιος μαθητής αδυνατούσε να απαντήσει το ερώτημα αυτό, μπορούσε με σχετική ευκολία να γράψει τα ερωτήματα Δ2 και Δ3 που απαιτούσαν βασικές δεξιότητες χωρίς και πάλι να χρειάζονται απαιτητικές πράξεις (κάτι που δυσκολεύει τους μαθητές των ΕΠΑΛ). Το ερώτημα Δ4 είχε κάποια δυσκολία αν και παρόμοια ερωτήματα έχουν ζητηθεί κι άλλες φορές τα τελευταία χρόνια και αρκετοί μαθητές ήταν εξοικειωμένοι μ’ αυτά. Τα θέματα, συγκριτικά με πέρυσι, ήταν ελαφρώς ευκολότερα.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών

✏️ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ // Τα θέματα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και χαρακτηρίζονται βατά Στο διδαγμένο κείμενο οι μαθητές καλούνταν να επεξεργαστούν την 6η Ενότητα του Πρωταγόρα . Στις ερωτήσεις Α1α. και Α1β. οι μαθητές θα έπρεπε να έχουν καλή γνώση της μετάφρασης του κειμένου. Οι ερωτήσεις κατανόησης Β1 και Β2 προϋποθέτουν καλή γνώση των σχολίων του σχολικού εγχειριδίου. Το ζητούμενο Β2 ως προς το πρώτο σκέλος του ίσως μπερδέψει τους υποψηφίους αναφορικά με τον τρόπο διατύπωσής του. Από το Β3 (εισαγωγή) τα ερωτήματα 1 και 2 εμμένουν σε λεπτομέρειες χωρίς ουσιαστικό βάθος. Οι λεξιλογικές ασκήσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας , ενώ η παρατήρηση Β5 που αφορά το παράλληλο κείμενο και τη σύγκρισή του με το κείμενο αναφοράς απαιτεί αφαιρετική και κριτική ικανότητα, χωρίς όμως ιδιαίτερη δυσκολία. ✏️ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ // Στο αδίδακτο κείμενο δόθηκε απόσπασμα από την « Απολογία του Σωκράτους», συγκεκριμένα από τον επίλογο του έργου. Η μετάφραση και η ερμηνευτική παρατήρηση του μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά καλή για κάποιον μαθητή που ήταν εξοικειωμένος με το αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο. Χωρίς δυσκολίες αλλά για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν οι παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού

Το εκπαιδευτικό σύστημα άλλαξε...
Ο δρόμος της επιτυχίας παραμένει ο ίδιος!

Εκπαίδευση. Εμπειρία. Επιτυχία.

Φιλοσοφία

«Μη μου δίνεις ψάρια να τρώω, μάθε με να ψαρεύω»
περισσότερα

Παροχές

Τα «Φροντιστήρια Βογιατζής» ξεχωρίζουν, γιατί παρέχουν:
περισσότερα

Προγράμματα σπουδών

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ:

 • Μαθητές Α', Β' και Γ' Λυκείου
 • Μαθητές Γυνμνασίου
 • Μαθητές ΕΠΑΛ
 • Απόφοιτους


Μάθετε περισσότερα
School Learning
 • image

  Επισκεφθείτε μας!

  Στρ. Μακρυγιάννη 39A, Θέρμη

Εκπαιδευτική μέθοδος

Εκπαιδευτική μέθοδος

Η πείρα και η άριστη γνώση της διαδικασίας των εξετάσεων μας έχει οδηγήσει σε μια εκπαιδευτική μέθοδο που επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από τα επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων.

περισσότερα
ΒΟΓΙΑΤΖΗ