Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Κανόνες Λειτουργίας Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των φροντιστηρίων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Χρόνος έναρξης μαθημάτων - Διάρκεια

Ως χρόνος έναρξης του θερινού προγράμματος των μαθημάτων ορίζεται το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου ή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και του χειμερινού το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Ιούνιο με τη λήξη των εξετάσεων.

Από την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων του Μαΐου ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο πρόγραμμα των εξετάσεων.

Περίοδος διακοπών του προγράμματος

Τη θερινή περίοδο τα μαθήματα διακόπτονται για τέσσερις εβδομάδες με ημερομηνία ενάρξεως των διακοπών το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα το κανονικό πρόγραμμα διακόπτεται και ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα μαθημάτων και διαγωνισμάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τάξης/τμήματος.

Τα μαθήματα διακόπτονται μόνο τις επίσημες αργίες, τις παραμονές, τις επόμενες ημέρες των μεγάλων εορτών και όπου αλλού επιβάλλεται από τις ισχύουσες συνθήκες.

Δήλωση συμμετοχής - Εγγραφές - Λειτουργία τμημάτων

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μαθημάτων πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, για να είναι δυνατή η διαμόρφωση των τμημάτων (ως προς την ομοιογένεια και των αριθμό των ατόμων).

Ο αριθμός των τμημάτων είναι περιορισμένος Για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα μαθημάτων, πρέπει με την έναρξη των μαθημάτων να καταβληθεί το 15% του δικαιώματος συμμετοχής (δίδακτρα).

Τα τμήματα είναι των 4-5 μαθητών και των 7-8 μαθητών ανάλογα με την επιλογή σας. Τμήμα μικρότερου αριθμού μαθητών διατηρείται μόνο μετά από ειδική συμφωνία.

Στη δημιουργία των τμημάτων λαμβάνεται κυρίαρχα υπόψη το επίπεδο των μαθητών.

Αν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη απόδοση του μαθητή -υποψηφίου, γίνεται μετακίνηση σε τμήμα ανάλογο των αναγκών του, ύστερα από συνεννόηση με τον ίδιο και τους γονείς του.

Διαγωνίσματα

Το ετήσιο πρόγραμμα των διαγωνισμάτων γνωστοποιείται επίσημα σε γονείς και μαθητές το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβριου. Τα διαγωνίσματα διεξάγονται μόνο την Κυριακή σε προκαθορισμένες ώρες και η συμμετοχή των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Η απουσία των μαθητών από τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα επιτρέπεται μόνο εάν προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα - κηδεμόνα με τη Γραμματεία των Φροντιστηρίων.

Στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μαθητή από διαγώνισμα ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του. Το συγκεκριμένο διαγώνισμα δεν επαναλαμβάνεται.

Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρες δοκιμασίες σε συνθήκες Πανελλήνιων Εξετάσεων αποτελούν σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του υποψηφίου.

Χρόνος μαθήματος - Προσέλευση- Απουσίες

Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτά. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών είναι υποχρεωτική στις ώρες των μαθημάτων. Ο μαθητής πρέπει να βρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας με την έναρξη του μαθήματος.

Αδικαιολόγητη, επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση στην προσέλευση του θα έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτός στο μάθημα. Σε περίπτωση απουσίας, ενημερώνεται ο κηδεμόνας τηλεφωνικά, με email ή μέσω sms.

Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων

Οι γονείς ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των παιδιών τους.

Τα φροντιστήρια μας, τρεις φορές το ελάχιστο κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, καλούν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για πλήρη και εκτεταμένη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους.

Οι ημερομηνίες των συναντήσεων κοινοποιούνται έγκαιρα από την αρχή της σχολικής περιόδου στους γονείς – κηδεμόνες.

Είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διδάσκοντα καθηγητή (μετά από τηλεφωνική επικοινωνία) για προσωπική ενημέρωση του γονέα. Όπως επίσης και με την Διεύθυνση των Φροντιστηρίων μας.

Οικονομικοί όροι συνεργασίας - Δίδακτρα

Η εξόφληση των διδάκτρων γίνεται σε ισόποσες δόσεις μέχρι τις 20/3 του επόμενου έτους.

Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, γίνεται ειδικός διακανονισμός μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση των Φροντιστηρίων.

Διακοπή μαθήματος επιτρέπεται μέχρι 21/11 του ίδιου έτους, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή διδάκτρων.

Οποιαδήποτε διακοπή ενός ή περισσοτέρων, ακόμη και όλων των μαθημάτων από τις 21/11 και μετά δεν συνεπάγεται μείωση των συμφωνηθέντων διδάκτρων

Τα Φροντιστήρια μας διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης μαθητή λόγω μη τήρησης των παραπάνω κανόνων λειτουργίας.

ΒΟΓΙΑΤΖΗ