Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Οι παροχές

Τα «Φροντιστήρια Βογιατζής» ξεχωρίζουν, γιατί παρέχουν:

  • άρτια οργάνωση
  • ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα
  • τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
  • πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
  • ψυχολογική υποστήριξη
  • ώρες μελέτης εκτός προγράμματος διδασκαλίας για την καλύτερη εμπέδωση γνωστικών αντικειμένων
  • τακτική επικοινωνία με τους γονείς και ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών
  • σύγχρονους και κλιματιζόμενους χώρους που εξασφαλίζουν άνετη λειτουργία.
ΒΟΓΙΑΤΖΗ