Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Φροντιστηρίου μας ορίζεται το παρακάτω πλαίσιο συμπεριφοράς των μαθητών μας.

Απορρίπτουμε κάθε είδους συμπεριφορά η οποία έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα αγωγής που διέπει τα Φροντιστήρια Βογιατζής.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Φροντιστηρίου παραπτώματα θεωρούνται:

  • Η αταξία και η παρενόχληση άλλων μαθητών στην τάξη και στο προαύλιο χώρο.

  • Η αδικαιολόγητα αργοπορημένη προέλευση στο Φροντιστήριο ή η αδικαιολόγητα αργοπορημένη είσοδος στην τάξη.

  • Η αδικαιολόγητη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Γραμματείας αποχώρηση από την τάξη ή από το Φροντιστήριο

  • Η ρύπανση του χώρου με αναγραφή ή χάραξη συμβόλων ή συνθημάτων και η καταστροφή των πάγιων εγκαταστάσεων του Φροντιστηρίου

  • Η παρακώλυση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος με οποιοδήποτε τρόπο.

  • Ανάρμοστες εκφράσεις (ύβρεις κλπ.)

  • Το κάπνισμα, η χειροδικία και οποιαδήποτε πρόκληση τραυματισμού

  • Η κατοχή και χρήση επικίνδυνων, βλαβερών ή ρυπογόνων ουσιών και αντικειμένων

  • Η ανυπακοή και αυθάδεια προς τη Διεύθυνση, τους καθηγητές και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ανήκει στο προσωπικό του Φροντιστηρίου

  • Η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια μαθήματος απαγορεύεται κατηγορηματικά

Η παράβαση του πιο πάνω Κανονισμού συνεπάγεται τα ακόλουθα:

Α. Νουθεσία του μαθητή από τον καθηγητή

Β. Σε περίπτωση επανάληψης του παραπτώματος από το μαθητή, την αντιμετώπιση του προβλήματος αναλαμβάνει η Διεύθυνση των Φροντιστηρίων

Επίσης η αδιαφορία του μαθητή και η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε ότι αφορά τις απαιτήσεις των μαθητών που παρακολουθεί είναι λόγος διακοπής της φοίτησης.