Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

9/7/2020 Διαδικτυακό Σεμνινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

19:00 Διαδικτυακό Σεμνινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Διαβάστε Περισσότερα

9/9/2020 Ακαδημία Ρομποτικής Θέρμης ΠΑ.ΜΑΚ. Βογιατζής

Ακαδημία Ρομποτικής Θέρμης ΠΑ.ΜΑΚ. Βογιατζής

31/8/2020 Έναρξη μαθημάτων για όλες τις τάξεις

Έναρξη μαθημάτων για όλες τις τάξεις

Διαδικτυακή Εκδήλωση Σχολές, Σπουδές και Προοπτικές

16/3/2020 Η εκδήλωσή μας "Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα" αναβάλλεται λόγω COVID19

Η εκδήλωσή μας "Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα" αναβάλλεται λόγω COVID19

23/4/2020 Διαδικτυακή Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαδικτυακή Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

17/8/2020 Έναρξη μαθημάτων Γ’ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού

Έναρξη μαθημάτων Γ’ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού

2/3/2020 Η εκδήλωσή μας "Η διαχείριση του Στρες των Μαθητών" αναβάλλεται λόγω COVID19

Η εκδήλωσή μας "Η διαχείριση του Στρες των Μαθητών" αναβάλλεται λόγω COVID19

20/8/2020 Μαθήματα επανάληψης κάλυψης κενών για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Α', Β' Λυκείου

Μαθήματα επανάληψης κάλυψης κενών για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Α', Β' Λυκείου