Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

9/9/2020 Ακαδημία Ρομποτικής Θέρμης ΠΑ.ΜΑΚ. Βογιατζής

Ακαδημία Ρομποτικής Θέρμης ΠΑ.ΜΑΚ. Βογιατζής