Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

16/3/2020 Η εκδήλωσή μας "Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα" αναβάλλεται λόγω COVID19

Η εκδήλωσή μας "Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα" αναβάλλεται λόγω COVID19