Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

ΤΑ "ΜΥΣΤΙΚΑ" ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Τα Φροντιστήρια ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ πραγματοποίησαν σεμινάριο με θέμα "Σκέφτομαι, σχεδιάζω, καταστρώνω και γράφω την έκθεση". Πιο συγκεκριμένα, μαθητές και μαθήτριες παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο καταξιωμένες φιλολόγους των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ να διαβάζουν ένα θέμα, να οργανώνουν ένα σχεδιάγραμμα ιδεών σε θεματικούς άξονες και να γράφουν μια ολοκληρωμένη έκθεση. Στόχος του σεμιναρίου ήταν: 1.) Να εξοικειωθεί ο μαθητής στον σχηματισμό επιχειρημάτων με βάση τα ζητούμενα του θέματος. 2.) Να οργανώσει τη σκέψη του με βάση θεματικούς άξονες, ακόμη κι αν δεν έχει ιδέες για το θέμα. 3.) Να κατανοήσει τη σημασία μιας σωστής δομής του κειμένου. 4.) Να δίνει έμφαση στο ειδικό λεξιλόγιο. 5.) Να αντιμετωπίσει την έκθεση χωρίς άγχος και να μάθει πως να γράφει έκθεση.